Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GARDZIŃSKA

Aktualność danych:

GARDZIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (13 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (52 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 187 osób, z czego:

187

kobiet

Męska forma nazwiska to GARDZIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2779. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GARDZIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie2 kobiety

 • kujawsko-pomorskie4 kobiety

 • lubelskie15 kobiet

 • łódzkie5 kobiet

 • małopolskie2 kobiety

 • mazowieckie52 kobiety

 • opolskie2 kobiety

 • podkarpackie13 kobiet

 • pomorskie11 kobiet

 • śląskie22 kobiety

 • świętokrzyskie8 kobiet

 • wielkopolskie7 kobiet

 • zachodniopomorskie33 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).