Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GARDZIŃSKI

Aktualność danych:

GARDZIŃSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (12 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (50 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 181 osób, z czego:

181

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to GARDZIŃSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2760. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GARDZIŃSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie2 mężczyzn

 • kujawsko-pomorskie2 mężczyzn

 • lubelskie17 mężczyzn

 • łódzkie6 mężczyzn

 • małopolskie4 mężczyzn

 • mazowieckie50 mężczyzn

 • podkarpackie12 mężczyzn

 • pomorskie17 mężczyzn

 • śląskie24 mężczyzn

 • świętokrzyskie10 mężczyzn

 • wielkopolskie3 mężczyzn

 • zachodniopomorskie26 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).