Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GARDZIEJ

Aktualność danych:

GARDZIEJ – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (34 osoby).

Na początku 2020 roku nosiły je w Polsce 62 osoby, z czego:

26

kobiet

36

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.72.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2897. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2890. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GARDZIEJ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie20 mężczyzn, 14 kobiet

  • lubuskie5 mężczyzn, 3 kobiety

  • opolskie5 mężczyzn

  • śląskie2 mężczyzn, 4 kobiety

  • świętokrzyskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).