Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GARDZIEJEWSKA

Aktualność danych:

GARDZIEJEWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubuskim (25 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 100 osób, z czego:

100

kobiet

Męska forma nazwiska to GARDZIEJEWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2866. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GARDZIEJEWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie21 kobiet

  • lubelskie3 kobiety

  • lubuskie25 kobiet

  • łódzkie2 kobiety

  • opolskie3 kobiety

  • podkarpackie3 kobiety

  • pomorskie3 kobiety

  • śląskie7 kobiet

  • warmińsko-mazurskie3 kobiety

  • zachodniopomorskie23 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).