Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GARDZIELEWSKA

Aktualność danych:

GARDZIELEWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (90 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 234 osoby, z czego:

234

kobiety

Męska forma nazwiska to GARDZIELEWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2732. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GARDZIELEWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie7 kobiet

  • kujawsko-pomorskie77 kobiet

  • lubelskie2 kobiety

  • mazowieckie3 kobiety

  • pomorskie90 kobiet

  • śląskie5 kobiet

  • świętokrzyskie5 kobiet

  • warmińsko-mazurskie7 kobiet

  • wielkopolskie9 kobiet

  • zachodniopomorskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).