Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GARDZIELEWSKI

Aktualność danych:

GARDZIELEWSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (78 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 218 osób, z czego:

218

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to GARDZIELEWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2708. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GARDZIELEWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie5 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie66 mężczyzn

  • mazowieckie3 mężczyzn

  • pomorskie78 mężczyzn

  • śląskie3 mężczyzn

  • świętokrzyskie2 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie13 mężczyzn

  • wielkopolskie5 mężczyzn

  • zachodniopomorskie9 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).