Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GARDZIOŁA

Aktualność danych:

GARDZIOŁA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (71 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 146 osób, z czego:

74

kobiety

72

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.03.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2892. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2869. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GARDZIOŁA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie6 mężczyzn, 5 kobiet

  • kujawsko-pomorskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • lubelskie42 mężczyzn, 29 kobiet

  • lubuskie2 kobiety

  • mazowieckie9 mężczyzn, 6 kobiet

  • podkarpackie2 mężczyzn

  • pomorskie3 kobiety

  • zachodniopomorskie8 mężczyzn, 12 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).