Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GARECKA

Aktualność danych:

GARECKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie świętokrzyskim (28 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 56 osób, z czego:

56

kobiet

Męska forma nazwiska to GARECKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2910. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GARECKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 kobiety

  • kujawsko-pomorskie2 kobiety

  • łódzkie3 kobiety

  • małopolskie3 kobiety

  • mazowieckie3 kobiety

  • opolskie2 kobiety

  • świętokrzyskie28 kobiet

  • wielkopolskie2 kobiety

  • zachodniopomorskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).