Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GARECKI

Aktualność danych:

GARECKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie świętokrzyskim (29 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 50 osób, z czego:

50

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to GARECKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2891. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GARECKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie6 mężczyzn

  • łódzkie2 mężczyzn

  • małopolskie3 mężczyzn

  • mazowieckie4 mężczyzn

  • opolskie2 mężczyzn

  • świętokrzyskie29 mężczyzn

  • wielkopolskie3 mężczyzn

  • zachodniopomorskie3 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).