Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GARGAŚ

Aktualność danych:

GARGAŚ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (136 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 281 osób, z czego:

145

kobiet

136

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.07.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2821. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2805. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GARGAŚ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie30 mężczyzn, 21 kobiet

  • lubuskie3 kobiety

  • małopolskie19 mężczyzn, 23 kobiety

  • mazowieckie7 mężczyzn, 4 kobiety

  • opolskie2 kobiety

  • podkarpackie76 mężczyzn, 60 kobiet

  • śląskie3 mężczyzn, 7 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).