Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GARGUL

Aktualność danych:

GARGUL – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (160 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 259 osób, z czego:

135

kobiet

124

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.09.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2831. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2817. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GARGUL w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie8 mężczyzn, 12 kobiet

  • kujawsko-pomorskie2 mężczyzn

  • łódzkie2 mężczyzn

  • małopolskie79 mężczyzn, 81 kobiet

  • mazowieckie4 mężczyzn, 3 kobiety

  • opolskie3 mężczyzn, 5 kobiet

  • śląskie6 mężczyzn, 13 kobiet

  • zachodniopomorskie4 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).