Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GARKOWSKA

Aktualność danych:

GARKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (35 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 154 osoby, z czego:

154

kobiety

Męska forma nazwiska to GARKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2812. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GARKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie5 kobiet

  • kujawsko-pomorskie35 kobiet

  • małopolskie2 kobiety

  • mazowieckie17 kobiet

  • podlaskie32 kobiety

  • śląskie13 kobiet

  • warmińsko-mazurskie10 kobiet

  • wielkopolskie15 kobiet

  • zachodniopomorskie10 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).