Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GARLAK

Aktualność danych:

GARLAK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (61 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 138 osób, z czego:

70

kobiet

68

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.03.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2896. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2873. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GARLAK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 mężczyzn, 2 kobiety

  • lubuskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • małopolskie13 mężczyzn, 10 kobiet

  • opolskie2 kobiety

  • podkarpackie33 mężczyzn, 28 kobiet

  • pomorskie2 mężczyzn, 4 kobiety

  • śląskie2 mężczyzn, 4 kobiety

  • zachodniopomorskie4 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).