Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GARLEJ

Aktualność danych:

GARLEJ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (241 osób).

Na początku 2020 roku nosiły je w Polsce 484 osoby, z czego:

239

kobiet

245

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.98.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2684. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2681. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GARLEJ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie8 mężczyzn, 3 kobiety

  • kujawsko-pomorskie3 mężczyzn, 6 kobiet

  • małopolskie60 mężczyzn, 51 kobiet

  • mazowieckie121 mężczyzn, 120 kobiet

  • podkarpackie2 kobiety

  • śląskie21 mężczyzn, 28 kobiet

  • świętokrzyskie6 mężczyzn, 3 kobiety

  • warmińsko-mazurskie4 mężczyzn, 6 kobiet

  • wielkopolskie5 mężczyzn, 2 kobiety

  • zachodniopomorskie3 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: