Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GARLEWSKA

Aktualność danych:

GARLEWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (9 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 32 osoby, z czego:

32

kobiety

Męska forma nazwiska to GARLEWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2934. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GARLEWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie9 kobiet

  • mazowieckie5 kobiet

  • podlaskie8 kobiet

  • śląskie8 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).