Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GARLIŃSKA

Aktualność danych:

GARLIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (14 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (91 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 338 osób, z czego:

338

kobiet

Męska forma nazwiska to GARLIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2628. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GARLIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie91 kobiet

 • kujawsko-pomorskie5 kobiet

 • lubelskie4 kobiety

 • lubuskie5 kobiet

 • łódzkie5 kobiet

 • małopolskie24 kobiety

 • mazowieckie75 kobiet

 • opolskie5 kobiet

 • pomorskie4 kobiety

 • śląskie21 kobiet

 • świętokrzyskie7 kobiet

 • warmińsko-mazurskie4 kobiety

 • wielkopolskie18 kobiet

 • zachodniopomorskie27 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).