Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GARLIŃSKI

Aktualność danych:

GARLIŃSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (13 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (81 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 301 osób, z czego:

2

kobiety

299

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to GARLIŃSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2964. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2642. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GARLIŃSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie81 mężczyzn

 • kujawsko-pomorskie4 mężczyzn

 • lubuskie2 mężczyzn

 • łódzkie4 mężczyzn

 • małopolskie28 mężczyzn

 • mazowieckie72 mężczyzn

 • opolskie2 mężczyzn

 • pomorskie8 mężczyzn

 • śląskie14 mężczyzn

 • świętokrzyskie7 mężczyzn

 • warmińsko-mazurskie3 mężczyzn

 • wielkopolskie20 mężczyzn

 • zachodniopomorskie17 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: