Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GARLICKA

Aktualność danych:

GARLICKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (15 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (56 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 358 osób, z czego:

358

kobiet

Męska forma nazwiska to GARLICKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2608. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GARLICKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie24 kobiety

 • kujawsko-pomorskie29 kobiet

 • lubuskie3 kobiety

 • łódzkie10 kobiet

 • małopolskie56 kobiet

 • mazowieckie55 kobiet

 • opolskie6 kobiet

 • podkarpackie10 kobiet

 • podlaskie13 kobiet

 • pomorskie9 kobiet

 • śląskie20 kobiet

 • świętokrzyskie35 kobiet

 • warmińsko-mazurskie30 kobiet

 • wielkopolskie12 kobiet

 • zachodniopomorskie10 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).