Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GARLICKI

Aktualność danych:

GARLICKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (15 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (69 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 378 osób, z czego:

4

kobiety

374

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to GARLICKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2962. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2567. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GARLICKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie33 mężczyzn

 • kujawsko-pomorskie25 mężczyzn

 • lubuskie3 mężczyzn

 • łódzkie5 mężczyzn

 • małopolskie50 mężczyzn

 • mazowieckie69 mężczyzn

 • opolskie5 mężczyzn

 • podkarpackie18 mężczyzn

 • podlaskie10 mężczyzn

 • pomorskie11 mężczyzn

 • śląskie19 mężczyzn

 • świętokrzyskie34 mężczyzn

 • warmińsko-mazurskie40 mężczyzn

 • wielkopolskie13 mężczyzn

 • zachodniopomorskie13 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).