Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GARLIKOWSKA

Aktualność danych:

GARLIKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (26 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 112 osób, z czego:

112

kobiet

Męska forma nazwiska to GARLIKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2854. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GARLIKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie14 kobiet

  • kujawsko-pomorskie15 kobiet

  • lubuskie3 kobiety

  • łódzkie15 kobiet

  • małopolskie3 kobiety

  • mazowieckie26 kobiet

  • podlaskie2 kobiety

  • śląskie5 kobiet

  • zachodniopomorskie18 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).