Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GARMULEWICZ

Aktualność danych:

GARMULEWICZ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie świętokrzyskim (37 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 145 osób, z czego:

71

kobiet

74

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.96.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2895. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2867. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GARMULEWICZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • łódzkie13 mężczyzn, 12 kobiet

  • małopolskie14 mężczyzn, 14 kobiet

  • opolskie8 mężczyzn, 6 kobiet

  • śląskie15 mężczyzn, 16 kobiet

  • świętokrzyskie18 mężczyzn, 19 kobiet

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).