Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GARNCARCZYK

Aktualność danych:

GARNCARCZYK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (85 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 255 osób, z czego:

136

kobiet

119

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.14.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2830. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2822. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GARNCARCZYK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie16 mężczyzn, 15 kobiet

  • małopolskie43 mężczyzn, 42 kobiety

  • mazowieckie6 mężczyzn, 8 kobiet

  • podkarpackie3 mężczyzn, 5 kobiet

  • śląskie38 mężczyzn, 40 kobiet

  • świętokrzyskie2 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).