Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GARNCZAREK

Aktualność danych:

GARNCZAREK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (45 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 159 osób, z czego:

84

kobiety

75

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.12.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2882. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2866. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GARNCZAREK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 kobiety

  • lubelskie2 mężczyzn

  • łódzkie25 mężczyzn, 20 kobiet

  • mazowieckie8 mężczyzn, 5 kobiet

  • opolskie2 kobiety

  • śląskie5 mężczyzn, 12 kobiet

  • warmińsko-mazurskie3 kobiety

  • wielkopolskie23 mężczyzn, 20 kobiet

  • zachodniopomorskie10 mężczyzn, 7 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).