Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GARNIEWSKA

Aktualność danych:

GARNIEWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwach: podlaskim (22 osoby), warmińsko-mazurskim (22 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 66 osób, z czego:

66

kobiet

Męska forma nazwiska to GARNIEWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2900. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GARNIEWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • mazowieckie13 kobiet

  • podlaskie22 kobiety

  • pomorskie3 kobiety

  • śląskie3 kobiety

  • warmińsko-mazurskie22 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).