Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GARNOWSKA

Aktualność danych:

GARNOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (23 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 69 osób, z czego:

69

kobiet

Męska forma nazwiska to GARNOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2897. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GARNOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie6 kobiet

  • małopolskie2 kobiety

  • mazowieckie23 kobiety

  • podkarpackie2 kobiety

  • podlaskie4 kobiety

  • pomorskie4 kobiety

  • śląskie8 kobiet

  • warmińsko-mazurskie6 kobiet

  • zachodniopomorskie6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).