Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GARNOWSKI

Aktualność danych:

GARNOWSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (18 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 68 osób, z czego:

68

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to GARNOWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2873. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GARNOWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie7 mężczyzn

  • mazowieckie18 mężczyzn

  • podkarpackie4 mężczyzn

  • podlaskie4 mężczyzn

  • pomorskie3 mężczyzn

  • śląskie5 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie12 mężczyzn

  • zachodniopomorskie6 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).