Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GARNUSZEK

Aktualność danych:

GARNUSZEK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie świętokrzyskim (79 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 108 osób, z czego:

51

kobiet

57

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.89.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2915. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2884. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GARNUSZEK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie7 mężczyzn, 4 kobiety

  • mazowieckie3 kobiety

  • podkarpackie2 kobiety

  • świętokrzyskie45 mężczyzn, 34 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).