Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GARNUSZEWSKI

Aktualność danych:

GARNUSZEWSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (5 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 13 osób, z czego:

13

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to GARNUSZEWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2928. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GARNUSZEWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • świętokrzyskie3 mężczyzn

  • wielkopolskie5 mężczyzn

  • zachodniopomorskie4 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).