Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GARNYS

Aktualność danych:

GARNYS – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (350 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 431 osób, z czego:

225

kobiet

206

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.09.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2741. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2735. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GARNYS w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie7 mężczyzn, 6 kobiet

  • kujawsko-pomorskie5 mężczyzn, 6 kobiet

  • łódzkie167 mężczyzn, 183 kobiety

  • mazowieckie9 mężczyzn, 11 kobiet

  • podlaskie4 mężczyzn

  • pomorskie4 kobiety

  • warmińsko-mazurskie4 mężczyzn

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).