Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GARRETT

Aktualność danych:

GARRETT – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (3 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 30 osób, z czego:

17

kobiet

13

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.31.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2949. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2928. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GARRETT w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie2 mężczyzn

  • łódzkie3 kobiety

  • podlaskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).