Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GARSTECKA

Aktualność danych:

GARSTECKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (14 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (110 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 326 osób, z czego:

326

kobiet

Męska forma nazwiska to GARSTECKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2640. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GARSTECKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie19 kobiet

 • kujawsko-pomorskie63 kobiety

 • lubelskie5 kobiet

 • lubuskie3 kobiety

 • łódzkie5 kobiet

 • małopolskie7 kobiet

 • mazowieckie9 kobiet

 • opolskie8 kobiet

 • podlaskie2 kobiety

 • pomorskie42 kobiety

 • śląskie6 kobiet

 • warmińsko-mazurskie3 kobiety

 • wielkopolskie110 kobiet

 • zachodniopomorskie19 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: