Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GARSTECKI

Aktualność danych:

GARSTECKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (12 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (114 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 350 osób, z czego:

3

kobiety

347

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to GARSTECKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2963. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2594. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GARSTECKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie18 mężczyzn

 • kujawsko-pomorskie50 mężczyzn

 • lubelskie6 mężczyzn

 • lubuskie3 mężczyzn

 • łódzkie8 mężczyzn

 • małopolskie8 mężczyzn

 • mazowieckie15 mężczyzn

 • opolskie13 mężczyzn

 • pomorskie48 mężczyzn

 • śląskie5 mężczyzn

 • wielkopolskie114 mężczyzn

 • zachodniopomorskie31 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).