Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GARSZTKA

Aktualność danych:

GARSZTKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (311 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 504 osoby, z czego:

249

kobiet

255

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.98.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2717. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2686. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GARSZTKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie10 mężczyzn, 16 kobiet

  • kujawsko-pomorskie28 mężczyzn, 25 kobiet

  • małopolskie2 kobiety

  • pomorskie15 mężczyzn, 7 kobiet

  • śląskie17 mężczyzn, 18 kobiet

  • wielkopolskie156 mężczyzn, 155 kobiet

  • zachodniopomorskie16 mężczyzn, 13 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).