Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GARSZTKA

Aktualność danych:

GARSZTKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (311 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 505 osób, z czego:

244

kobiety

261

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.93.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2679. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2665. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GARSZTKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie10 mężczyzn, 16 kobiet

  • kujawsko-pomorskie28 mężczyzn, 25 kobiet

  • małopolskie2 kobiety

  • pomorskie15 mężczyzn, 7 kobiet

  • śląskie17 mężczyzn, 18 kobiet

  • wielkopolskie156 mężczyzn, 155 kobiet

  • zachodniopomorskie16 mężczyzn, 13 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).