Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GARULA

Aktualność danych:

GARULA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (123 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 327 osób, z czego:

155

kobiet

172

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.9.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2811. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2769. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GARULA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie69 mężczyzn, 54 kobiety

  • lubelskie2 mężczyzn

  • łódzkie5 mężczyzn, 4 kobiety

  • małopolskie15 mężczyzn, 20 kobiet

  • mazowieckie6 mężczyzn, 7 kobiet

  • pomorskie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • śląskie16 mężczyzn, 15 kobiet

  • świętokrzyskie31 mężczyzn, 37 kobiet

  • wielkopolskie5 mężczyzn, 5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).