Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GARUSIŃSKA

Aktualność danych:

GARUSIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (22 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 46 osób, z czego:

46

kobiet

Męska forma nazwiska to GARUSIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2920. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GARUSIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 kobiety

  • łódzkie22 kobiety

  • małopolskie3 kobiety

  • mazowieckie4 kobiety

  • zachodniopomorskie10 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).