Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GARUSIŃSKI

Aktualność danych:

GARUSIŃSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (17 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 37 osób, z czego:

37

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to GARUSIŃSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2889. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GARUSIŃSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn

  • łódzkie17 mężczyzn

  • małopolskie4 mężczyzn

  • mazowieckie3 mężczyzn

  • podkarpackie2 mężczyzn

  • pomorskie3 mężczyzn

  • świętokrzyskie2 mężczyzn

  • zachodniopomorskie7 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).