Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GARWACKA

Aktualność danych:

GARWACKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (12 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (207 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 305 osób, z czego:

305

kobiet

Męska forma nazwiska to GARWACKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2661. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GARWACKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie2 kobiety

 • kujawsko-pomorskie7 kobiet

 • lubuskie9 kobiet

 • łódzkie14 kobiet

 • małopolskie16 kobiet

 • mazowieckie207 kobiet

 • podkarpackie2 kobiety

 • pomorskie2 kobiety

 • śląskie3 kobiety

 • świętokrzyskie4 kobiety

 • warmińsko-mazurskie5 kobiet

 • wielkopolskie10 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).