Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GARWACKI

Aktualność danych:

GARWACKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (200 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 291 osób, z czego:

291

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to GARWACKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2650. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GARWACKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie4 mężczyzn

  • lubuskie7 mężczyzn

  • łódzkie11 mężczyzn

  • małopolskie22 mężczyzn

  • mazowieckie200 mężczyzn

  • podkarpackie2 mężczyzn

  • pomorskie3 mężczyzn

  • świętokrzyskie6 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie12 mężczyzn

  • wielkopolskie11 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: