Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GARWOLIŃSKA

Aktualność danych:

GARWOLIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (13 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (166 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 326 osób, z czego:

326

kobiet

Męska forma nazwiska to GARWOLIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2640. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GARWOLIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie12 kobiet

 • kujawsko-pomorskie9 kobiet

 • lubelskie44 kobiety

 • lubuskie8 kobiet

 • małopolskie7 kobiet

 • mazowieckie166 kobiet

 • podlaskie5 kobiet

 • pomorskie13 kobiet

 • śląskie6 kobiet

 • świętokrzyskie2 kobiety

 • warmińsko-mazurskie15 kobiet

 • wielkopolskie11 kobiet

 • zachodniopomorskie9 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).