Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GARYANTESIEWICZ

Aktualność danych:

GARYANTESIEWICZ – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (23 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 40 osób, z czego:

22

kobiety

18

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.22.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2944. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2923. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GARYANTESIEWICZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 mężczyzn, 8 kobiet

  • kujawsko-pomorskie2 kobiety

  • wielkopolskie12 mężczyzn, 11 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).