Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GARYCKI

Aktualność danych:

GARYCKI – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (63 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 114 osób, z czego:

114

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to GARYCKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2827. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GARYCKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie16 mężczyzn

  • lubuskie2 mężczyzn

  • małopolskie63 mężczyzn

  • mazowieckie2 mężczyzn

  • opolskie3 mężczyzn

  • śląskie8 mężczyzn

  • świętokrzyskie16 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).