Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GARYGA

Aktualność danych:

GARYGA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (56 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 190 osób, z czego:

94

kobiety

96

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.98.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2872. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2845. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GARYGA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie22 mężczyzn, 18 kobiet

  • lubuskie4 mężczyzn, 4 kobiety

  • łódzkie21 mężczyzn, 16 kobiet

  • małopolskie4 mężczyzn

  • opolskie7 mężczyzn, 8 kobiet

  • śląskie27 mężczyzn, 29 kobiet

  • wielkopolskie5 mężczyzn, 8 kobiet

  • zachodniopomorskie3 mężczyzn, 6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).