Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GARZYŃSKI

Aktualność danych:

GARZYŃSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie zachodniopomorskim (15 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 29 osób, z czego:

29

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to GARZYŃSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2912. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GARZYŃSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • łódzkie6 mężczyzn

  • małopolskie5 mężczyzn

  • wielkopolskie3 mężczyzn

  • zachodniopomorskie15 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).