Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GASEK

Aktualność danych:

GASEK – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (13 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (238 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 700 osób, z czego:

352

kobiety

348

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.01.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2614. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2593. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GASEK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie15 mężczyzn, 25 kobiet

 • kujawsko-pomorskie4 mężczyzn, 5 kobiet

 • lubelskie10 mężczyzn, 17 kobiet

 • lubuskie8 mężczyzn, 8 kobiet

 • łódzkie3 mężczyzn, 5 kobiet

 • małopolskie82 mężczyzn, 67 kobiet

 • mazowieckie125 mężczyzn, 113 kobiet

 • opolskie11 mężczyzn, 10 kobiet

 • podkarpackie3 mężczyzn, 6 kobiet

 • śląskie38 mężczyzn, 28 kobiet

 • warmińsko-mazurskie7 mężczyzn, 6 kobiet

 • wielkopolskie3 mężczyzn

 • zachodniopomorskie29 mężczyzn, 29 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: