Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GASIŃSKA

Aktualność danych:

GASIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (118 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 676 osób, z czego:

676

kobiet

Męska forma nazwiska to GASIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2290. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GASIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie20 kobiet

 • kujawsko-pomorskie35 kobiet

 • lubelskie35 kobiet

 • lubuskie5 kobiet

 • łódzkie66 kobiet

 • małopolskie118 kobiet

 • mazowieckie103 kobiety

 • opolskie8 kobiet

 • podkarpackie7 kobiet

 • podlaskie2 kobiety

 • pomorskie38 kobiet

 • śląskie60 kobiet

 • świętokrzyskie15 kobiet

 • warmińsko-mazurskie22 kobiety

 • wielkopolskie33 kobiety

 • zachodniopomorskie50 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: