Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GASIDŁO

Aktualność danych:

GASIDŁO – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (147 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 318 osób, z czego:

151

kobiet

167

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.9.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2815. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2774. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GASIDŁO w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubelskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • łódzkie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • małopolskie73 mężczyzn, 54 kobiety

  • mazowieckie2 kobiety

  • śląskie72 mężczyzn, 75 kobiet

  • zachodniopomorskie5 mężczyzn, 4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).