Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GASIEWICZ

Aktualność danych:

GASIEWICZ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubuskim (31 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 137 osób, z czego:

68

kobiet

69

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.99.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2898. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2872. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GASIEWICZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie5 mężczyzn, 8 kobiet

  • lubelskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • lubuskie17 mężczyzn, 14 kobiet

  • łódzkie4 kobiety

  • małopolskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • mazowieckie7 mężczyzn, 6 kobiet

  • podlaskie10 mężczyzn, 6 kobiet

  • pomorskie4 mężczyzn, 4 kobiety

  • śląskie12 mężczyzn, 12 kobiet

  • zachodniopomorskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).