Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GASIKOWSKA

Aktualność danych:

GASIKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (11 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 45 osób, z czego:

45

kobiet

Męska forma nazwiska to GASIKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2921. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GASIKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 kobiety

  • kujawsko-pomorskie11 kobiet

  • pomorskie4 kobiety

  • śląskie4 kobiety

  • warmińsko-mazurskie2 kobiety

  • zachodniopomorskie9 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).