Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GASPERANIEC

Aktualność danych:

GASPERANIEC – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano tylko we dwóch polskich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie warmińsko-mazurskim (26 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 49 osób, z czego:

29

kobiet

20

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.45.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2937. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2921. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GASPERANIEC w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • warmińsko-mazurskie14 mężczyzn, 12 kobiet

  • zachodniopomorskie6 mężczyzn, 9 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).