Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GASPERSKA

Aktualność danych:

GASPERSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (11 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 33 osoby, z czego:

33

kobiety

Męska forma nazwiska to GASPERSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2933. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GASPERSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubelskie3 kobiety

  • lubuskie3 kobiety

  • mazowieckie4 kobiety

  • podlaskie4 kobiety

  • śląskie11 kobiet

  • warmińsko-mazurskie7 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).